Sme mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť sídliaca v meste Rimavská Sobota, ktorá bola založená v roku 2009, jej hlavnou činnosťou je distribúcia alkoholu, nealko nápojov, piva a cukroviniek od tuzemských výrobcov. Od roku 2011 sa zaoberáme tiež importom  uvedených komodít z krajín EU.
V začiatkoch našej importnej činnosti sme dovážaný tovar distribuovali našim maloodberateľom (reštaurácie, pohostinstvá, predajne potravín atď.) ktorých je cca. 300. Od roku 2012 dodávame nami importovaný tovar do domácich obchodných sietí CBA Slovakia, a.s., do medzinárodnej siete Kaufland Slovenská republika v.o.s. a tiež do mnohých veľkoskladov  na území Slovenska.

IMPREX, s.r.o. si počas svojej pôsobnosti vybudovala pevné miesto na trhu nielen svojími nízkymi cenami ponúkaného tovaru ale aj rozvozom tovaru zákazníkom zdarma.

Po úspešnom prijatí a etablovaní na trhu, sústavne pracujeme na zdokonalovaní a zrýchlení distribučného procesu a na upevňovaní vzťahov k zákazníkom.